dacians

Dublin Dacians – valori și cadru de funcționare

Clubul de Pathfinders (Exploratori) și Adventurers (Licurici) Dublin Dacians, din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea de limbă română din Dublin funcționează în baza unui regulament-cadru. Prin înscrierea în club părinții se obligă să respecte aceste reguli și să încurajeze copiii în respectarea lor, astfel încât activitățile să se desfășoare într-un mod cât mai plăcut, predictibil, sigur și eficient.

Înscrierea

Pentru înscrierea în club trebuie completat un document de înscriere. Acesta se numește “Dublin Dacians Membership Application Form 2018-2019”, și este disponibil în format tipărit sau electronic (vezi formularele din subsolul paginii). În el sunt prevăzute toate condițiile de bază pentru participarea la activitățile și evenimentele clubului.

Înscrierea în club este însoțită de plata unei taxe de înscriere. Aceasta va fi achitată în momentul depunerii formularului de înscriere.

Data-limită pentru înscriere

Pentru anul de activități 2018-2019, data limită de înscriere este 22 Septembrie, dată la care va avea loc și învestitura copiilor – primirea lor ca membri în cadrul clubului.

Întrucât din diferite motive unii copii vor dori să se alăture clubului după data-limită de înscriere, facem mențiunea că înscrierea este posibilă și după această dată în următoarele condiții: copiii se vor înscrie, vor achita taxa de participare și vor putea participa la acțiunile clubului, în baza regulamentului, iar învestitura (primirea ca membru al clubului) se va face doar la începutul anului următor sau în alte ocazii/evenimente speciale care ar putea permite aceasta, în timpul anului.

Activitate

Copiii vor participa la diverse activități și evenimente conform unui manual, vor lucra în echipă, vor face marșuri, manevre și alte elemente (ex. saluturi) care să îi ajute în dezvoltarea unor deprinderi și trăsături de caracter (coordonare, precizie, respect, disciplină etc.)

Membrii vor fi împărțiți în grupuri de câte 4-8 membri și au obligația să urmeze instrucțiunile primite din partea instructorilor clubului, a căpitanului grupului, cooperând cu aceștia. Membrii nu pot părăsi locul sau întâlnirea la care participă fără aprobarea conducătorilor clubului sau a instructorilor în a căror grijă se află.

Însemne specifice clubului

Membrilor le vor fi puse la dispoziție uniforma specifică categoriei de vârstă pentru fiecare copil în parte. Achiziționarea acesteia se va face înainte de ceremonia de începere a noului an.
Clubul alege stema reprezentativă, iar aceasta va fi purtată exclusiv, pentru a identifica clubul în toate reprezentările grafice, documente și la evenimente.

7 valori pentru un club de succes

Clubul Dublin Dacians își desfășoară activitatea în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, respectând standardele acesteia, urmând morala creștină și căutând a dezvolta in copii spiritul și caracterul lui Isus Hristos. Din partea copiilor va fi așteptat un comportament adecvat, următoarele valori fiind promovate și urmărite în cadrul fiecărei întâlniri:

1. Limbajul va fi unul adaptat activității, civilizat și respectuos.

2. Va fi arătată apreciere față de toți ceilalți copii, fără discriminare de vreun fel.

3. Este inacceptabilă orice formă de violență fizică.

4. Atenția va fi acordată căpitanului, instructorilor, liderilor și invitaților speciali. Gesturile de neatenție (vorbitul, ocuparea cu altceva, etc.) din timpul prezentărilor vor fi remarcate ca lipsă de respect și vor putea fi sancționate ca atare.

5. Mândria de a fi Pathfinder/Adventurer va fi arătată prin purtarea uniformei. În funcție de tipul activităților va fi anunțată ținuta obligatorie pentru ocazie (uniformă, trening etc.). Neconformarea implică neparticiparea la respectiva activitate.

6. Încălcările regulamentului duc la pierderea spiritului în care a fost gândit să se desfășoare programul. Pentru menținerea acestui spirit, prima încălcare a regulamentului va fi urmată de un avertisment personal. A doua va fi urmată de un avertisment plus trimiterea unei notificări părintelui. La a treia, părintele va fi invitat să ia copilul acasă. Repetarea gesturilor sau atitudinilor contrare regulamentului de funcționare a clubului vor duce la retragerea copilului din cadrul acestui club.

7. Întreaga activitate a clubului se bazează pe o parte teoretică bine pusă la punct. Parcurgerea materialelor în proporție de minim 50% și dovada acesteia prin efectuarea temelor asigură participarea la cele mai interesante evenimente din timpul anului (ex. Camporee).

Pierderea calității de membru

Participarea la activități este obligatorie și necesară pentru progresul copilului. El/ea va putea lipsi numai în baza unei motivări a absenței.

Dacă un membru absentează nemotivat de la activitățile clubului, va primi un avertisment la prima și a doua ocazie. La trei absențe nemotivate va fi invitat să se retragă din club, va pierde taxa de înscriere și nu va mai putea participa la activități. (Absențe motivate includ, dar nu se limitează la situații de boală, evenimente în familie etc. Fiecare situație va fi discutată de la caz la caz.)

În situația în care membrul se va retrage din alte motive, va primi taxa de înscriere doar dacă retragerea se face în perioada primelor trei întâlniri din anul respectiv și înainte de a fi primit materialele de lucru.

Un membru care s-a retras din club va putea să se reînscrie la următoarea ocazie de înscriere, în condițiile existente la data respectivă.

Valabilitatea regulamentului

Regulamentul prezent a fost propus comitetului bisericii în septembrie, votat de acesta, și reprezintă cadrul general în care se vor desfășura activitățile și evenimentele clubului Dublin Dacians (Pathfinders & Adventurers) în anul 2018-2019. Orice modificări aduse acestui regulament vor fi propuse de conducerea clubului către comitetul bisericii. Orice modificare votată de comitet va fi adusă la cunoștința părinților prin intermediul conducătorilor clubului.