Doctrine

2 – Trinitatea

Există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, o unitate a trei Persoane coexistând din veşnicie. Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotcunoscător, mai presus de toate şi pretutindeni prezent. El este infinit şi mai presus de...

1 – Sfintele Scripturi

Sfintele Scripturi (Vechiul şi Noul Testament) reprezintă Cuvântul scris al lui Dumnezeu, oferit de către inspiraţia divină prin oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu, care au vorbit şi au scris fiind conduşi de Duhul Sfânt. În Cuvântul Său, Dumnezeu i-a...