Biblia

Harul Lui ne este de ajuns

Isus Hristos, nesecat izvor de har “Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. […] .” “Și noi toţi am primit din plinătatea Lui și har după har […] harul și adevărul au venit prin Isus Hristos” (Ioan 1:14,16,17)...