Repere pentru o misiune urbană de succes

De ce misiune?

 • Pe pământul nostru nu există fericire mai mare precum este aceea a câștigării de suflete pentru Hristos.

De ce misiune urbană?

 • În prezent nu se face pentru orașe nici măcar a mia parte.
 • Chiar în mijlocul nostru sunt oameni tot atât de păgâni ca aceia din țările îndepărtate.
 • Trebuie să cercetăm nevoile orașelor.

De ce nu în biserică?

 • S-a folosit prea mult timp pentru aceia care cunosc deja adevărul. Mergeți la oamenii care nu au auzit niciodată solia Evangheliei.
 • Locurile cele mai bune pentru lucrare sunt acelea unde adevărul nu a fost propovăduit niciodată.

De ce acum?

 • Nenumărați oameni se apropie cu rapiditate de un punct dincolo de care va fi extrem de dificil să fie sensibilizați prin cunoașterea mântuitoare a soliei îngerului al treilea.
 • Vine timpul când vor fi date legi care vor închide ușile deschise în prezent pentru vestirea soliei.

Acțiuni ca până acum sau altfel?

 • În orașele de azi, unde sunt atât de multe lucruri menite să atragă și să placă, oamenii nu pot fi făcuți să fie interesați doar prin eforturi obișnuite.
 • Trebuie să facem ceva ieșit din comun. Trebuie să atragem atenția.
 • Dumnezeu dorește să folosiți metode noi și neîncercate.

Cât de mult să investești?

 • Nu faceți ca lucrarea lui Dumnezeu să fie ceva ieftin.
 • Au fost făcute planuri înguste și nu s-a ajuns la oamenii din clasele sociale înalte.
 • Dacă eforturile sunt reduse, se lasă impresia că solia pe care o prezentăm nu este vrednică de a fi luată în considerare.

Dacă apar probleme financiare?

 • Oare să nu înaintăm noi cu credință, ca atunci când am dispune de mii de dolari? Nu avem nici măcar o jumătate din credința care ar fi suficientă.
 • Pe măsură ce înaintăm, banii vor veni.

De unde vor putea veni banii?

 • Oamenii înstăriți, care dețin banii Domnului, vor fi impresionați de Duhul lui Dumnezeu să deschidă porțile pentru înaintarea adevărului în orașele mari.
 • Chiar dacă banii aceștia vin de la persoane din afara bisericii, totuși sunt banii Domnului.

Cât de repede vor apărea rezultatele?

 • La început poate că va părea că înaintează încet și greu, dar dacă vă veți supune întru totul lui Dumnezeu, El va lucra cu putere prin voi.

Cât timp să lucrezi?

 • Lucrătorii întrerup lucrarea prea repede. Pavel a lucrat un an de zile într-un loc, un an și jumătate într-altul. Graba de a încheia un efort misionar a dus adesea la pierderi mari.

Ce faci când tragi linie și e mai nimic?

 • Ce dacă banii sunt cheltuiți și totuși nu putem să vedem că sufletele au fost salvate prin intermediul lor? Ce dacă banii noștri se pierd? Mai bine să lucrăm și să perseverăm decât să nu facem nimic. Nu aveți de unde să știți care dintre lucrări vor aduce roade.
 • Dacă un singur suflet rămâne ferm de partea adevărului și rezistă până la sfârșit, lucrarea voastră nu poate fi declarată o nereușită.
 • După ce ați făcut tot ce ați putut mai bine, mergeți mai departe și lăsați rezultatele în seama lui Dumnezeu.

Câți vor fi, totuși?

 • Numărul celor ce primesc adevărul va fi foarte mic în comparație cu numărul celor care îl resping, dar un singur suflet este mai valoros decât toată lumea din jur.

De ce nu prea merge lucrarea acum?

 • Motivul pentru care lucrarea Evangheliei are un succes atât de mic în comparație cu resursele ei nemărginite poate fi găsit în mândria înțelepciunii omenești și în ambiția lumească de a ocupa primul loc.

Ce ar trebui schimbat?

 • Să nu sacrificăm niciun principiu al adevărului sau al neprihănirii, ci să sacrificăm metodele și modalitățile noastre de a-i aborda pe oameni.

Cum să îi abordăm?

 • Dacă dorim să fim asemenea lui Hristos trebuie să ne coborâm la nivelul oamenilor.
 • Să concepem și să plănuim metode pentru a ajunge la oameni acolo unde se află ei. Noi trebuie să învățăm să ne adaptăm lucrarea la starea oamenilor – să-i întâmpinăm pe oameni acolo unde se află ei.
 • Familiarizați-vă cu situația în care se află oamenii pentru care lucrați. Mergeți în mijlocul lor și verificați pulsul lor spiritual. Creați un interes. Rugați-vă și credeți și veți câștiga o experiență valoroasă.

Unde să aibă loc acțiunile?

 • Sălile publice mari din orașele noastre trebuie să fie obținute.
 • Uneori este necesar să închiriem cu cheltuieli mari sălile publice foarte populare, ca să putem chema oamenii acolo.

Facem publicitate?

 • Este necesar să alcătuim planuri înțelepte pentru a obține privilegiul de a introduce articole în ziarele nereligioase.
 • Să fie folosită presa și să fie folosită orice agenție publicitară.
 • După fiecare adunare unde adevărul le este expus oamenilor, să urmeze distribuirea de broșuri.

Câți să se implice?

 • Abilitatea unui singur om, oricât de inteligent ar fi, nu este suficientă pentru a împlini această nevoie. În aceste adunări să fie implicați oameni cu talente diverse.

Ce să nu spui?

 • Nu insistați să le prezentați oamenilor, chiar de la început, trăsăturile cele mai discutabile ale credinței noastre.
 • Când lucrați în teritorii noi să nu credeți că este datoria voastră să spuneți chiar de la început: noi suntem adventiști de ziua a șaptea, noi credem că ziua a șaptea e Sabatul, noi nu credem în nemurirea sufletului. Adesea acest fapt va ridica o barieră teribilă între voi și cei la care doriți să ajungeți.

Și atunci, ce să spui?

 • Planul cel mai bun și mai înțelept ar fi acela de a insista asupra subiectelor care vor sensibiliza conștiința oamenilor.
 • Multe adevăruri din Cuvântul lui Dumnezeu sunt dragi tuturor creștinilor. Aici se află terenul comun pe care putem să-i întâmpinăm pe oamenii din celelalte confesiuni.
 • Mai întâi să prezentăm adevărurile pe care le susținem în comun și să le câștigăm încrederea.

Pe lângă adevărurile din Biblie, de ce și lucrarea medicală?

 • Lucrarea lui Isus nu a constat numai în predicare, ci și în educarea oamenilor.
 • Nimic nu va deschide ușile pentru adevăr așa cum o va face lucrarea misionară medicală.
 • Ușile care au fost închise pentru aceia care se limitează doar la predicarea Evangheliei se vor deschide pentru lucrarea misionară medicală. Dumnezeu ajunge la inima oamenilor prin alinarea suferințelor fizice.
 • Vă spun că, în curând, nu se va mai face nicio lucrare în domeniul slujirii pastorale, cu excepția lucrării misionare medicale.

Cu curaj?

 • Noi nu trebuie să ne simțim umiliți și să-i cerem lumii iertare pentru faptul că îi spunem adevărul.

 

2 idei de final

 • Să aveți mereu în vedere ținta de a fi reformatori, nu bigoți.
 • Fiți dispuși să fiți niște oameni mici, dar care tratează subiecte mari.

 

Written by
admin
View all articles
Written by admin